น้ำRo

เทคโนโลยีน้ำ RO

น้ำดื่มROในโลกใบนี้มีน้ำสูงถึงสองในสามส่วน ที่เหลือเป็นพื้นปฐพีที่พวกเราอาศัยอยู่ แต่ว่าเหตุที่ตอนนี้น้ำที่สะอาดยังมีน้อยเกินไปต่อการอุปโภคบริโภคของคนเราบนโลก ก็เพราะว่าจำนวนของน้ำจืดโดยมากอยู่ที่น้ำแข็งขั้วโลกปริมาณร้อยละ 75.6 น้ำบาดาล 22.9 น้ำผิวดินมีเพียงแต่จำนวนร้อยละ 0.6 ซึ่งยังจัดว่ามีน้อยมากและไม่พอเพียงเมื่อเทียบกับพลเมืองของผู้คน

เทคโนโลยีการสร้างน้ำก๊อกจากน้ำทะเลโดยใช้ระบบรีเวอร์สออสโมสิส (Reverse Osmosis: RO) ก็เลยเป็นเทคโนโลยีที่ผลิตที่จะตอบสนองสิ่งที่ต้องการน้ำอุปโภคแล้วก็บริโภคที่มากเพิ่มขึ้น รวมทั้งเพื่อทดแทนกับจำนวนน้ำจืดที่สูญเสียไปเรื่อยโดยการสร้างน้ำ RO จะเริ่มจากการสูบน้ำจากสมุทร 1 ลูกบาศก์เมตร หรือ 1,000 ลิตร นำไปผ่านขั้นตอนรีเวอร์สออสโมสิสแล้วจะได้น้ำที่สะอาดซึ่งสามารถใช้อุปโภค บริโภคได้400 ลิตร การกรองโดยใช้วิธีรีเวอร์สออสโมสิสนี้จะคือการใช้แรงกดดันที่สูงดันน้ำทะเลผ่านเครื่องร่อนที่มีรูที่เล็กมากมายๆซึ่งสามารถกรองสิ่งสกปรก ทั้งยังเม็ดเกลือ ธาตุ และก็ขี้ตะกอนต่างๆออกได้หมดโดยปลดปล่อยให้มีเพียงแต่โมเลกุลของน้ำเพียงแค่นั้นซึ่งสามารถผ่านไปได้ เมื่อกรองออกได้ถึง 95% หรือ 99% พวกเราก็จะได้น้ำจืดที่สะอาดบริสุทธิ์ ส่วนน้ำเกลือที่มีจำนวนเกลือไม่น้อยเลยทีเดียวจะปลดปล่อยกลับคืนสู่สมุทร ด้วยเหตุนั้นการสร้างน้ำจืดวิธีแบบนี้ต้องคิดถึงประสิทธิภาพน้ำและก็ระบบสำหรับการปล่อยน้ำคืนสู่สมุทร ถ้าเกิดน้ำระบายไม่ทั่วถึงบางทีอาจทำให้เกิดผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมในพื้นที่ใกล้กับโรงงานที่ผลิตน้ำ ทำให้ที่ดินรอบๆนั้นมีค่าความเค็มสูง ประยุกต์ใช้การในด้านทำการเกษตรมิได้อีก ซึ่งจะสร้างความลำบากให้กับประชาชนในรอบๆนั้น ก็เลยควรมีการคำนวณลักษณะการไหลในระบบการปล่อยน้ำให้มีการแพร่ที่ทั่วถึง สำหรับการผลิตจะใช้กำลังไฟฟ้าเป็นอันมากสำคัญสำหรับการผลิต แล้วก็เพราะว่าน้ำที่เหลือจากการสร้างมีเกลืออยู่จำนวนมาก ถ้าหากมีการสร้างโรงงานเกลือให้พร้อมๆกันด้วยในรอบๆนั้นจะช่วยทุ่นค่าใช้จ่ายสำหรับเพื่อการผลิต และก็ลดผู้กระทำระจายน้ำทะเลสู่พื้นที่ทำการเกษตรได้

น้ำที่ได้จากแนวทางการรีเวอร์สออสโมสิสหรือน้ำ RO สามารถส่งจ่ายให้กับพสกนิกรใช้ตามบ้านช่อง ส่งให้กับโรงงานอุตสาหกรรมที่ให้ความเอาใจใส่ประสิทธิภาพน้ำสำหรับเพื่อการผลิต อย่างเช่นโรงงานกระแสไฟฟ้า โรงงานที่ใช้หม้อน้ำในกรรมวิธีการผลิต ทั้งยังน้ำ RO ยังเป็นน้ำที่สะอาดรองเป็นชั้นสองจากน้ำกลั่น ทำให้สามารถใช้ประโยชน์ในทางการแพทย์ได้